Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Accessible Multi-modal Electronic Library
Έρευνα αποτίμησης της χρήσης του έντυπου διδακτικού συγγράμματος

Τα αποτελέσματα από τη διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας με στόχο την αποτίμηση της χρήσης του έντυπου πανεπιστημιακού συγγράμματος και την εκτίμηση της χρήσης Ηλεκτρονικού Βιβλίου μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

 

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0