Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Διαθέτες Δωρεάν Ηλεκτρονικών Βοηθημάτων και Σημειώσεων

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να διαθέσει δωρεάν ηλεκτρονικά Βοηθήματα ή Σημειώσεις, για τα οποία κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα, μπορεί να τις διαθέσει μέσω του Εύδοξος στους φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της επικράτειας καθώς και του Ε.Α.Π.

 

Διαδικασία Εγγραφής Διαθέτη Δωρεάν Ηλεκτρονικών Βοηθημάτων και Σημειώσεων

Κάθε Διαθέτης Δωρεάν Ηλεκτρονικών Βοηθημάτων και Σημειώσεων αρχικά θα πρέπει να εγγραφεί και να πιστοποιηθεί προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ), μέσω μιας απλής διαδικασίας, μέσω της ιστοσελίδας εγγραφής.

Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης θα βρείτε εδώ.

 

Διαδικασία Καταχώρισης Δωρεάν Ηλεκτρονικών Βοηθημάτων και Σημειώσεων

Κάθε Διαθέτης Δωρεάν Ηλεκτρονικών Βοηθημάτων και Σημειώσεων ο οποίος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της πιστοποίησής του μπορεί να καταχωρίσει στην Κεντρική Βάση Δεδομένων(ΚΒΔ) τα Βοηθήματα ή τις Σημειώσεις που επιθυμεί να διανέμει δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της σχετικής εφαρμογής.

Οδηγίες καταχώρισης Ηλεκτρονικων Βοηθημάτων και Σημειώσεων θα βρείτε εδώ.

 

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εύδοξος

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0